Kendo trò chơi với những con kiến ​​(Ant Ken làm)

Mục tiêu của bạn là để gõ vào trong nước đầu tiên. Để làm điều này, tiến hành thận trọng và tấn công với con chuột!

Tất cả trò chơi
Kendo-trò-chơi-với-những-con-kiến-​​-ant-ken-làm
67% yêu thích trò chơi