Chơi Karate (Kumite)

Hiện chủ karate, tất cả đều được tôn trọng.

Kiểm tra.

  • Xoay trái / phải.: Phím mũi tên trái / phải.
  • Tăng tốc.: Phím mũi tên.
  • Bật chính mình.: Phím mũi tên xuống.

Tất cả trò chơi
Choi-karate-kumite
75% yêu thích trò chơi