Geekolympic, một trang web có giới thiệu bạn với các lĩnh vực khác nhau của Thế vận hội Olympic trong một ánh sáng khác nhau. Ở đây, nó không phải là chân hoặc cánh tay của bạn sẽ đau khổ vì 100 mét hay bơi lội, nhưng những ngón tay của bạn!