เรือแคนนูเกม (พายเรือคายัล่องแพ)

ไปลงกับกระแสเรือบดของคุณและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั้งหมดของถนน แต่โบนัสที่ได้รับการต้อนรับด้วยอาวุธเปิด! ทั้งหมดเล่นโดยใช้เมาส์

เกมทั้งหมด
พายเรือแคนูคายัคล่องแก่งเกม
61% รักเกมนี้