พายเรือเล่นพายเรือแคนูเป็นวินัยเรียกร้องที่คุณจะต้องได้ทั้งหมดพอใจกับเรือและสถานะของสภาพแวดล้อมทางน้ำในที่ที่คุณทำงานของคุณ คุณจะทำให้ความพยายามที่?