เล่นคาราเต้ (kumite)

แสดงการเรียนรู้ของคาราเต้, ทั้งหมดด้วยความเคารพ

การตรวจสอบ

  • หมุนซ้าย / ขวา: ปุ่มลูกศรซ้าย / ขวา
  • การเร่งความเร็ว: คีย์ลูกศรขึ้น
  • เปิดตัวเอง: แป้นลูกศร

เกมทั้งหมด
เล่นคาราเต้-kumite
75% รักเกมนี้