ยินดีต้อนรับคุณ Geekolympic เว็บไซต์ที่แนะนำคุณไปสาขาต่างๆของโอลิมปิกเกมส์ในแสงที่แตกต่าง ที่นี่มันไม่ได้เป็นขาหรือแขนของคุณจะทนทุกข์เพราะ 100 เมตรหรือว่ายน้ำ แต่นิ้วมือข​​องคุณ!