விளையாட்டு படகு வலித்தல் (படகு கயாகிங்)

உங்கள் கயாக் ஸ்ட்ரீம் கீழே போய் சாலை அனைத்து எதிர்பாராத சிக்கல்களை தவிர்ப்பதற்கான. ஆனால் போனஸ் கைவிரித்து அழைப்பு! அனைத்து மவுஸ் விளையாடினார்.

அனைத்து விளையாட்டு
விளையாட்டு-படகு-வலித்தல்-படகு-கயாகிங்
61% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்