Веслања, кану је захтеван дисциплина која захтева да буде потпуно удобан са својим бродом и стања на водену средину у којој послују. Хоћеш ли да покушај?