Paddling, Janjić është një disiplinë kërkuar që kërkon nga ju që të jetë plotësisht rehat me varkë tuaj dhe gjendjen e mjedisit ujor në të cilën ju veprojnë. Do të bëjë përpjekje?