Hrať volejbal (volejbal Hurt)

Vyberte si svoju postavu. Zvláštne pohyby, bonusy sú k dispozícii. Predovšetkým preto, že je možné hrať dva!

J1 kontroly.

  • Ak chcete presunúť.: Kľúče "X", "C", "V".
  • Skočiť.: Kľúč "D".
  • Strieľať.: Kľúče "J" "K" "L".


J1 kontroly.
  • Ak chcete presunúť.: Šípky vľavo / vpravo.
  • Skočiť.: Šípka hore kľúč.
  • Strieľať.: Tlačidlá "1" "2" "3" na numerickej klávesnici.

Všetky hry
Hrat-volejbal-volejbal-hurt
77% milujem túto hru