Vodácke, kanoistika je náročná disciplína, ktorá vyžaduje, aby ste boli úplne spokojní s vašou loďou a stave vodného prostredia, v ktorom pôsobia. Budete sa o to pokúsiť?