Padling, er kanopadling en krevende disiplin som krever at du er helt komfortabel med din båt og tilstanden i vannmiljøet der du opererer. Vil du gjøre et forsøk?