Весло, кајакарство е тешко дисциплина која се бара да бидат целосно удобно со вашиот брод и состојбата на водната средина во која работат. Ќе се направи обид?