Игра Карате (Kumite)

Покажете ја вашата мајсторство на карате, сите со почит.

Проверки.

  • Ротирајте лево / десно.: Копчиња со стрелки лево / десно.
  • Забрзување.: Копче со стрелка нагоре.
  • Вклучување на себе.: Копче со стрелка надолу.

Сите игри
Игра-Карате-kumite
75% сакам оваа игра