Veslanje, kanu je zahtjevna disciplina koja zahtijeva da budete potpuno udoban sa svojim brodom i države vodeni okoliš u kojem djeluju. Hoće li napraviti taj pokušaj?