לשחק קראטה (קומיטה)

הצג השליטה שלך קראטה, כל בכבוד.

בדיקות.

  • סיבוב שמאלה / ימינה.: מקשי החיצים שמאלה / ימינה.
  • תאוצה.: מקש חץ למעלה.
  • הפעל את עצמך.: מקש החץ.

כל המשחקים
לשחק-קראטה-קומיטה
75% אוהב את המשחק הזה