לשחק כדורסל (NBA All Star ניסיון)

הסר את עצמך משחקנים אחרים, שאל עובר מ Ficello ולחצו על מקש הרווח, כאשר הזמן הנכון לירות.

בדיקות.

  • התנועה.: מקשי החצים.
  • עובר Ficello.: מקש רווח.
  • לירות.: מקש רווח.

כל המשחקים
לשחק-כדורסל-nba-all-star-ניסיון
78% אוהב את המשחק הזה