יחידת הגלגל, להפוך אותו לעוף על פני השדה כדי להביס את היריב שלך. ושחרר בעדינות לקצה של הרשת. הכל לא על כוח שרירים או הטקטיקה היא חשובה מאוד בבדמינטון. למדו את הערכים הללו בסעיף הבדמינטון!