Remo, piragüismo é unha disciplina esixente, que require que estea totalmente cómodo co seu barco e do estado do ambiente acuático no que opera. Vai facer o intento?