جودو، تکواندو، کشتی، و غیره.، ورزش رزمی موجود در بازی های المپیک است. کنترل بدن او بسیار مهم است را به نفع خود، این چالش را در آن ملاقات کرد؟