اسب سواری بازی (نمایش پرش)

گذشتن از همه موانع در این دوره در. و جام قهرمانی را از اتمام دوره در اسرع وقت! اما آیا به قطب عجله نیست و فراموش نکنید که اسب خود خسته است اگر شما او را بخواهید بیش از حد.

بررسی می کنند.

  • چرخش به چپ / راست.کلیدهای چپ / راست.
  • شتاب.: کلید، کلیدهای Arrow up.
  • کند می کند.: داون کلید فلش.
  • پرش.فاصله.

همه بازی ها
اسب-سواری-بازی-نمایش-پرش
66% عاشق این بازی