Гребане, кану-каяк е трудна дисциплина, която изисква от вас да бъде напълно комфортно с лодката си и състоянието на водната среда, в която работят. Ще направя опит?