Atletika oyun (Heptathlon: Denise Lewis)

Denise Lewis ilə qadın heptathlon iştirak yeddi fənlər təklif olunacaq: javelin 100m maneələr, yüksək atlama, 200m, qoymaq çəkilmiş, uzun atlama, 800m. Bütün sifarişlər oyun qeyd olunacaq.

Bütün oyunlar
Atletika-oyun-heptathlon-denise-lewis
75% bu oyun sevgi